Asumisneuvontakoulutus: Eri keinot

Koulutuksessa kuullaan monipuolisia esimerkkejä erilaisista keinoista toteuttaa asumisneuvontaa. Esitellyiksi tulevat mm. Espoon kaupungin asumisneuvonnan toimintamuodot, Helsingin kaupungin asumisneuvonnan chat sekä malli, jossa asumisneuvontatiimiin kuuluu myös psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi koulutuksessa pohditaan yhdessä, miten asumisneuvonnan keinoja voisi kehittää entisestään vastaamaan ammattilaisten ja asiakkaiden tarpeita.

Tarkempi ohjelma päivitetään sivulle mahdollisimman pian.

Koulutus on tarkoitettu asumisneuvojille, ja se on maksuton. Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Jos saat ilmoittautuessasi ilmoituksen täydestä koulutuksesta, voit kysyä peruutuspaikkoja sähköpostilla verkostokehittajat(at)ysaatio.fi.

Koulutukseen voi osallistua etäyhteydellä klo 15 asti, jolloin aloitetaan ryhmätyöosuus. Ilmoittaudu etäosallistujaksi

Koulutuksen järestävät ARA ja Verkostokehittäjät yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden asumisneuvonta.