FEANTSA

FEANTSA on Euroopan asunnottomuustoimijoiden kattojärjestö, jonka toimipiste sijaitsee Brysselissä. FEANTSA perustettiin vuonna 1989 eurooppalaisena voittoa tavoittelemattomana organisaationa ehkäisemään ja lievittämään köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä asunnottominen tai asunnottomuuden uhkaamien henkilöiden parissa. FEANTSA on ainoa merkittävä eurooppalainen verkosto, joka keskittyy työssään yksinomaan asunnottomuuteen.

FEANTSA:lla on yli 130 jäsenorganisaatiota 30:stä Euroopan maasta. Suomesta jäseninä ovat Helsingin Diakonissalaitos, Nuorisoasuntoliitto, Vailla Vakinaista Asuntoa ry sekä Y-Säätiö. Suomen edustus löytyy myös FEANTSAn hallintoneuvostosta. FEANTSA toimii tiiviissä yhteisössä EU:n instituutioiden kanssa ja on neuvonantajana Eurooppa-neuvostossa sekä Yhdistyneissä Kansakunnissa (YK).

FEANTSAn tärkeä toimintamuoto on perustaa kansainvälisiä verkostoja ja foorumeita, joihin eri maiden asiantuntijat ja ammattilaiset voivat liittyä kiinnostuksensa mukaan. Kansainvälinen tutkijaverkosto European Observatory on Homelessness (EOH) järjestää kerran vuodessa eurooppalaisen tutkijakonferenssin sekä julkaisee erilaisia raportteja. Toinen eurooppalainen foorumi HABITACT keskittyy asunnottomuutta ehkäisevän sosiaalityön ja sen hyvien käytäntöjen kokoamiseksi.

Housing First Guide Europe

Housing First Guide Europe on FEANTSAn koordinoima opas-sivusto, joka on tarkoitettu käytettäväksi yleisesti asunto ensin -työn toteutuksessa ja kehittämisessä. Opas koostuu useasta asunto ensin -mallia kuvaavasta osiosta sisältäen aiheen mukaisia opastekstejä, joihin on yhdistetty videoita ja erilaisia testejä. Opas julkaistiin FEANTSAn ja Brysselin hallintotoimen yhteistyönä järjestämässä asunnottomuustyön konferenssissa 2016.