Kotoutumisen tukeminen maahanmuuttajien asumisessa

AUNE-Verkostokehittäjät järjestää yhdessä Suomen Punaisen Ristin kanssa tänä vuonna yhteensä kolme koulutuspäivää maahanmuuttajien asumisen tukemisesta, joista ensimmäinen koulutustilaisuus helmikuussa koski paperittomuutta. Syyskuussa järjestettävässä Kotoutumisen tukeminen maahanmuuttajien asumisessa –koulutuksessa tarkastelemme sitä, miten maahanmuuttajien kotoutumista voisi parhaiten tukea asumissosiaalisessa työssä ja mitä hyviä käytäntöjä eri hankkeiden parissa on meneillään.

Tilaisuuden ohjelma tarkentuu kesän aikana ja julkaistaan tällä sivulla. Ilmoittautuminen tilaisuuteen (mahdollisuus läsnä -ja etäosallistumiseen) on avoinna.