Koulutuspäivä: Kokemusasiantuntijuus

Koulutuspäivässä tarkastellaan monipuolisesti kokemusasiantuntijuutta eri näkökulmista, lisätään ymmärrystä kokemusasiantuntijuuden moninaisuudesta ja annetaan virikkeitä, miten omassa organisaatiossaan voi lisätä kokemusasiantuntijuutta.

Koulutuksessa kuullaan ja tarkastellaan mm. ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyötä, kokemusasiantuntijuudelle asetettuja moninaisia ja osin ristiriitaisiakin tavoitteina sekä kokemusasiantuntijuuden monia merkityksiä sosiaalialalla. Lisäksi kahden esimerkkitapauksen, Osallisuuden aika ja Vantaan terveyspalvelut, kautta käydään läpi, minkälaisia malleja on luotu, miten asiat on käytännössä ratkaistu ja minkälaisia kokemuksia toiminnasta on ollut.

Ohjelmaan ei ole nyt nimettynä Osallisuuden ajan ja Vantaan osuuteen kokemusasiantuntijaa, mutta mahdollisuuksien mukaan osuuksiin osallistuu myös kokemusasiantuntija.

Ohjelma

Tällä kertaa etäosallistuminen ei ole mahdollista, koska koulutuksessa tehdään myös ryhmätöitä, mikä hankaloittaa etäosallistumista. Koulutus on maksuton ja se on tarkoitettu asumissosiaalista työtä tekeville.

Koulutukseen on rajattu osallistujamäärä. Jos saat koulutus on täynnä -ilmoituksen ilmoittautumisesi yhteydessä, voit kysyä vapautuvia paikkoja sähköpostilla, verkostokehittajat(at)ysaatio.fi.