Asunnottomuudesta

 

Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on viime vuosina laskenut (lähde, sivu 56). ARAn asunnottomuustilaston mukaan vuonna 2016 Suomessa oli 6 684 yksin elävää asunnotonta ja 325 asunnotonta perhettä. Yhteensä asunnottomia oli 7 450. Asunnottomuuden poistamisen eteen on Suomessa tehty aktiivisesti töitä kansallisissa PAAVO-ohjelmissa ja työ jatkuu nykyisen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman 2016-2019 (AUNE) puitteissa.

Asunnottomuutta ei mikään taho pysty yksin ratkaisemaan. Sektoroitunut palvelujärjestelmä ei tue riittävästi asunnottomuuden varhaista tunnistamista ja asunnottomien palvelujen uudistamista on jatkettava aktiivisesti. Asunnottomuutta aiheuttaa pääkaupunkiseudulla ja muutamissa kasvukeskuksissa erityisesti pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja uusia ihmisiä ajautuu asunnottomuuteen taloudellisten vaikeuksien takia.

Ympäristöministeriön koordinoimassa monialaisessa AUNE-ohjelmassa etsitään ratkaisuja erityisesti asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ja asunnottomuuden uusiutumisen estämiseen. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen ohjelman käynnistämisestä 9.6.2016. Kysymykset ohjelmasta:

 

Ohjelmajohtaja Jari Karppinen, puh. 040 7789291 (etunimi.sukunimi@avainvaki.fi)

Erityisasiantuntija Peter Fredriksson, ympäristöministeriö, puh. 02 95 250 066 (etunimi.sukunimi@ymparisto.fi)

 

Asunnottomuustyön asiantuntijoita

 

Kansainvälinen asunnottomuustyö: Juha Kaakinen, Y-Säätiö (etunimi.sukunimi@ysaatio.fi)

Ennaltaehkäisevät asunnottomuusstrategiat: Sina Rasilainen, ARA (etunimi.sukunimi@ara.fi)

Sosiaalinen asuntotuotanto ja asuntokanta: Jarmo Lindén, ARA (etunimi.sukunimi@ara.fi)

Asumisneuvonta; asunnottomuutta ennaltaehkäisevät toimintamallit; asumissosiaalinen työ:

Anne Kinni, Helsingin kaupunki (etunimi.sukunimi@hel.fi),

Hanna Dhalmann, ARA (etunimi.sukunimi@ara.fi)

Asunnottomien etujärjestötoiminta; asunnottomuutta kokeneet; kokemusasiantuntijuus: Sanna Tiivola, VVA ry (etunimi.sukunimi@vvary.fi)

Lisätietoja: Sari Timonen, Verkostokehittäjät, puh. 040 720 9913 (etunimi.sukunimi@ysaatio.fi)

Ajankohtaista asunnottomuustyön rintamalta

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

Asunto ensin -logo

valkoisella taustalla
läpinäkyvällä taustalla

 

Klikkaa logoa oikealla hiiren painikkeella ja valitse avautuvasta valikosta joko ”kopio kuva” tai ”tallenna kuva nimellä”.