Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016–2019

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma AUNE:n päämääränä on vahvistaa ennaltaehkäisevää näkökulmaa asunnottomuustyössä sekä torjua asunnottomuuden uusiutumista. Yksinkertaistaen tämä tarkoittaa asumisen turvan varmistamista aina kun asiakas kohdataan palvelujärjestelmässä. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan palvelujärjestelmän uudistamista kustannustehokkaammaksi.

Toimenpideohjelma pitää sisällään muun muassa esityksen asuntojen hankkimisesta asunnottomille tai niille ihmisille, jotka ovat vaarassa joutua asunnottomiksi. Tavoitteena on normaalin ARA-vuokrakannan lisäämisellä sekä uusien asumisratkaisujen kuten välivuokrauksen avulla päästä yhteensä 2 500 uuden asunnon tai asuntopaikan osoittamiseen.

Asumisvaikeuksissa olevia kotitalouksia tuetaan talouden hallinnassa ja asunnon säilyttämisessä, vuokravelkoja ja muita asumisongelmia ennaltaehkäistään asumisneuvonnalla sekä vuokralaisen ja vuokranantajan vakuutusturvaa parannetaan. Myös toimijoiden yhteiskehittämistä vahvistetaan entisestään.

Valtio tekee sopimukset ainakin Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Oulun, Lahden, Jyväskylän, Kuopion sekä halukkaiden kehyskuntien kanssa ohjelman yhteisestä toteuttamisesta. Sopimukset tehdään myös sellaisten kaupunkien kanssa, joissa asunnottomuus uhkaa kasvaa ja jotka ovat motivoituneita yhteistyöhön asunnottomuuden vähentämiseksi. Ohjelman seurantaryhmä sekä yhteiskehittämisen uudet foorumit toimivat työskentelyn vahvana perustana. Toimenpideohjelmaa toteutetaan monien eri asumissosiaaliseen työhön liittyvien hankkeiden avulla.

Väliraportti 2016 – 2017