Verkostokehittäjät -hanke

 

 

 

 

Verkostokehittäjät (2016-2019) on STEA:n rahoittama laaja valtakunnallista asumissosiaalista kehittämistyötä koordinoiva kumppanuushanke.

Verkostokehittäjät -hanke on osa valtakunnallista asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelmaa (2016-2019) (AUNE). Hanke toimii ohjelman kehittämistyön alustana ja toteutetaan tiiviissä verkostoyhteistyössä ohjelmajohdon, asunnottomuustyötä tekevien kaupunkien ja kumppanuusjärjestöjen (Y-Säätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry, Rauman Seudun Katulähetys ry) kanssa.

Verkostokehittäjät-hanketta koordinoidaan Y-Säätiössä Helsingissä. Y-Säätiö on yleishyödyllinen organisaatio, joka toimii asunnottomuuden poistamiseksi Suomesta tarjoamalla asuntoja normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille. Y-Säätiö toimii Suomessa aktiivisesti asunto ensin –periaatteen kehittäjänä.

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelman kehittämistyön alustana Verkostokehittäjät järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia ja seminaareja, jotka toimivat yhteisen kehittämisen ja oppimisen foorumeina. Tilaisuuksien tavoitteena on tukea asumissosiaalista työtä kehittäviä ja toteuttavia tahoja valtakunnallisesti myös paikallisten tahojen tarpeet huomioiden. Lisäksi ARA:n kanssa järjestetään asumisneuvontakoulutuksia, joiden tavoitteena on kehittää asumisneuvontatoimintaa ja vastaavaa asumisongelmia ennaltaehkäisevää työtä, jakaa osaamista ja löytää yhteismitallisia seurattavia ja levitettäviä malleja, sekä juurruttaa asumisneuvonta asunnottomuutta ehkäisevänä toimintana.

Verkostokehittäjät toteuttaa kehittämistyön pilotteja, joiden tarkoituksena on etsiä uusia ratkaisuja asunnottomuuden ehkäisemiseksi yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa. Pilottityöskentelyllä on kehitetty muun muassa monialaista liikkuvaa tukea ja asunnottomuustyön arvioinnin malleja.

Verkostokehittäjät –hankkeen viestintä toteutetaan kansallisesti julkaisemalla säännöllisesti hankkeen tiedotetta sekä ylläpitämällä asuntoensin.fi -sivuja sekä Verkostokehittäjät -facebooksivuja.

In English look here: Networking for development (2017).