Verkostokehittäjät-hanke

 

Verkostokehittäjät-hanke on osa AUNE:a, valtakunnallista asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelmaa (2016–2019), jota STEA rahoittaa. Verkostokehittäjät on valtakunnallista asumissosiaalista kehittämistyötä tekevien kumppanuushanke, eräänlainen kehittämistyön alusta järjestämällä asumissosiaalityöhön liittyviä koulutuksia, seminaareja ja yhteisen kehittämisen ja oppimisen foorumeja.

Tilaisuuksien tavoitteena on tukea asumissosiaalista työtä kehittäviä ja toteuttavia tahoja valtakunnallisesti ja paikallisesti tarpeiden mukaan. Lisäksi ARAn kanssa järjestetään asumisneuvontakoulutuksia, joiden tavoitteena on kehittää asumisneuvontatoimintaa ja vastaavaa asumisongelmia ennaltaehkäisevää työtä. Keskeisiä tavoitteita on jakaa osaamista ja löytää yhteismitallisia seurattavia ja levitettäviä malleja, sekä juurruttaa asumisneuvonta asunnottomuutta ehkäisevänä toimintana.

Verkostokehittäjät toteuttaa myös kehittämistyön pilotteja, joiden tarkoituksena on etsiä uusia ratkaisuja asunnottomuuden ehkäisemiseksi yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa. Pilottityöskentelyllä on kehitetty muun muassa monialaista liikkuvaa tukea ja asunnottomuustyön arvioinnin malleja.

Hanke toteutetaan tiiviissä verkostoyhteistyössä ohjelmajohdon, asunnottomuustyötä tekevien kaupunkien ja kumppanuusjärjestöjen (Y-Säätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry, Rauman Seudun Katulähetys ry) kanssa. Verkostokehittäjät-hanketta koordinoidaan Y-Säätiössä Helsingissä.

Verkostokehittäjät -facebook.

In English look here: Networking for development (2017).