Suomi on kansainväliselläkin tasolla hyvä esimerkki onnistuneesta pitkäaikaisesta asunnottomuustyöstä. Asunnottomuustyössä on tarvittu ennen kaikkea toimijoiden yhteistä työskentelyä saman päämäärän eteen, esimerkkinä PAAVO-ohjelmakaudet. Tästä osiosta löydät lyhyitä kuvauksia menetelmistä ja välineistä, jolla tätä työtä on edistetty, esimerkiksi yhteiskehittämisestä ja arvioinnista ja tilastoinnista.

Tätä osiota tullaan täydentämään.