Suomi on kansainväliselläkin tasolla hyvä esimerkki onnistuneesta pitkäaikaisesta asunnottomuustyöstä. Asunnottomuuden ehkäisytyössä on tarvittu ennen kaikkea toimijoiden yhteistä työskentelyä saman päämäärän eteen, esimerkkinä PAAVO-ohjelmakaudet. Tästä osiosta löydät myös lyhyitä kuvauksia menetelmistä ja välineistä, joilla tätä työtä on edistetty – esimerkiksi yhteiskehittämisestä, arvioinnista ja tilastoinnista.