Asunto ensin -mallia on sovellettu ja tutkittu paljon Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa. Tutkimusten mukaan suurin osa Asunto ensin -mallin mukaan asutetuista asunnottomista on päässyt asunnottomuudesta eli asuminen on jäänyt pysyväksi. Lisäksi on havaittu, että oma asunto tarvittavalla tuella parantaa elämänlaatua. Esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulun vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa (s. 49-) havaittiin, että tuettuun asumiseen päässeiden asunnottomien tyytyväisyys omaan elämään lisääntyi merkittävästi.

Asunnon järjestäminen asunnottomalle tarvittavalla tuella tuottaa myös säästöjä. Tämä selittyy muun muassa sillä, että asunnottomat käyttävät keskimääräistä enemmin sosiaali- ja terveyspalveluja. Vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa verrattiin Tampereen Härmälän tuettuun asumispalveluyksikköön asutettujen menoja kuluihin, joita samat henkilöt tuottivat asunnottomina. Tutkimuksen mukaan säästöt yhden henkilön tarvitsemien palvelujen osalta voivat olla jopa 9 600 euroa vuodessa.

Lisää asunto ensin -ja asunnottomuusaiheisia tutkimuksia aineistopankissa.