Asunto ensin -periaatteesta on tullut johtava asunnottomuustyön lähestymistapa viimeisen kymmenen vuoden aikana niin Pohjois-Amerikassa kuin myös Euroopassa ja Suomi on yksi hyvä esimerkki periaatteen kattavasta ja tuloksellisesta soveltamisesta. Lisätietoa periaatteen soveltamisesta Euroopassa löydät mm. Housing First Guide Europe -oppaasta.

Ensimmäinen ohjeistus asunto ensin -periaatteen soveltamisesta suomalaiseen yhteiskuntaan laadittiin Nimi Ovessa -hankkeessa 2010 – 2012. Ohjeistuksessa suomalaisen asunto ensin -mallin keskiöön nostettiin viisi periaatetta. Ohjeistusta on tämän jälkeen kehitetty vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeita. Tavoitteena kehittämistyössä on ollut tukea periaatteiden soveltamista käytännön asiakastyössä ja palveluiden suunnittelussa.

Suomalaisen asunto ensin -mallin keskeisiä periaatteita tänä päivänä ovat:

 

Päivitetty 20.4.2017