Tilastotietoa asunnottomuudesta Suomessa

ARA:n asunnottomuusselvitykset suomeksi, in English, på svenska

Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 6 684 yksinelävää asunnotonta ja 325 asunnotonta perhettä. Yhteensä asunnottomia oli 7 450.

Asunnottomien määrä Suomessa on saatu puolitettua viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana (kuva 1). Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on viime vuosien aikana vähentynyt.

kuva 1. Asunnottomuus Suomessa 1987 – 2016

 

Asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kasvukeskuksiin. Yli 60 % asunnottomista on pääkaupunkiseudulla.

Yksinasuvista asunnottomista naisia on 22 %, nuoria (alle 25 vuotiaita) 24 % ja maahanmuuttajia 28 %.

Kuva 2. Asunnottomuuden vaihtelu eri ryhmissä

 

Suomen asunnottomuusluvut perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) selvitykseen asunnottomuudesta, joka on tehty joka vuosi vuodesta 1987 saakka. 15. marraskuuta kunnille lähetettävällä kyselyllä selvitetään yhden päivän asunnottomuustilanne kuntien antamien tietojen perusteella.

ARA:n vuosittaisten selvitysten avulla voidaan seurata Suomen asunnottomuudessa tapahtuvia muutoksia. Tietoja tulkitessa on kuitenkin huomioitava, että asunnottomien määrä vaihtelee vuoden aikana, ja että osa asunnottomuudesta on piiloasunnottomuutta, joka ei näy tilastoissa. ARAn selvitys “Asunnottomat 2016”.