Vuokralaisvalintaan vaikuttavat tekijät ja ulkomaalaistaustaisten asunnonhakijoiden asema yksityisillä vuokramarkkinoilla

Moniheli ry, Sininauhasäätiö sr ja VVA ry toteuttivat elokuussa 2021 yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa kyselyn, jossa selvitettiin yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalintaan liittyviä tekijöitä ja yksityisten vuokranantajien suhtautumista ulkomaalaistaustaisiin asunnonhakijoihin Suomessa. Kyselystä selviää, että ulkomaalaistaustaiset asunnonhakijat kokevat syrjintää vuokramarkkinoilla ja usein suomalaistaustaiselle vuokralaiselle asunnon vuokraaminen koetaan helpommaksi. Toisaalta enemmistö yksityisistä vuokranantajista ei kyselyn mukaan syrji vuokralaista sellaisten tekijöiden perusteella, joilla ei […]


Miten maahan muuttaneiden asunnottomuus poistetaan vuoteen 2027 mennessä pääkaupunkiseudulla?

Tämä raportti kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa maahan muuttaneiden asunnottomuudesta Suomessa. Moniheli ry kokosi pääkaupunkiseudun asunnottomuustyön, asumisneuvonnan ja kotoutumiskysymysten asiantuntijat julkiselta ja kolmannelta sektorilta pohtimaan maahan muuttaneiden asunnottomuutta 3.6.2021 Katto-talkoisiin, jonka tulokset esitellään raportissa. Maahan muuttaneilla on korkeampi riski päätyä asunnottomaksi. Pääkaupunkiseudulla yksinelävistä asunnottomista n. 30 % ja asunnottomuutta kokevista perheistä n. 50 % on maahanmuuttajataustaisia. […]