Opas helsinkiläisen asunnottoman nuoren auttamiseksi

Opas on suunnattu asunnottomien nuorten kanssa työskenteleville. Se sopii myös perehdytysmateriaaliksi työntekijöille, joille palvelujärjestelmä, viranomaiset tai muut auttajatahot eivät ole entuudestaan tuttuja. Oppaassa esitellyt haasteet ja ratkaisut ovat syntyneet nuorten asunnottomuustyöpajojen tuloksena. Työpajoihin osallistui yli 40 asunnottomien nuorten kanssa toimivaa kunta-, valtio- ja järjestötoimijaa. Käsiteltäviä haasteita ovat muun muassa akuutti yösijan ja hätämajoituksen tarve, psykiatrisen […]