Vuokralaisvalintaan vaikuttavat tekijät ja ulkomaalaistaustaisten asunnonhakijoiden asema yksityisillä vuokramarkkinoilla

Moniheli ry, Sininauhasäätiö sr ja VVA ry toteuttivat elokuussa 2021 yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa kyselyn, jossa selvitettiin yksityisten vuokranantajien vuokralaisvalintaan liittyviä tekijöitä ja yksityisten vuokranantajien suhtautumista ulkomaalaistaustaisiin asunnonhakijoihin Suomessa. Kyselystä selviää, että ulkomaalaistaustaiset asunnonhakijat kokevat syrjintää vuokramarkkinoilla ja usein suomalaistaustaiselle vuokralaiselle asunnon vuokraaminen koetaan helpommaksi. Toisaalta enemmistö yksityisistä vuokranantajista ei kyselyn mukaan syrji vuokralaista sellaisten tekijöiden perusteella, joilla ei […]


Vuokralaisvalintaan vaikuttavat tekijät ja ulkomaalaistaustaisten asunnon hakijoiden asema yksityisillä vuokramarkkinoilla. Raportti vuokranantajille suunnatun kyselyn tuloksista.

Moniheli ry, Sininauhasäätiö ja VVA ry kysyivät yksityisiltä vuokranantajilta yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa, mitkä tekijät vaikuttavat vuokralaisen valintaan ja miten he suhtautuvat ulkomaalaistaustaisiin asunnon hakijoihin. Kyselyyn vastasi 364 vuokranantajaa. Kyselyn pohjalta toteutetusta raportista käy ilmi, että yksityisillä vuokra-asuntomarkkinoilla ulkomaalaistaustaisten asunnon hakijoiden asemaan vaikutta erityisesti kielitaito, taloudellinen tilanne sekä alkuperä ja kuuluminen etniseen vähemmistöön. Vuokralaisvalintaan vaikuttavat […]