Monialaisen liikkuvan asumisen tuen pilottityöskentelyn aikana 2015 tuotettiin arviointilomakkeita liikkuvan asumisen tuen avuksi. Alla on lomakkeita asiakastyötä varten sekä tuetun asumisen työn arviointia varten. Lomakkeita voi vapaasti muokata omiin tarpeisiin.


Lataa tiedosto

Ohjeet lomakkeiden käyttöön


Lataa tiedosto

Asiakasarviointilomake


Lataa tiedosto

Asiakkaan tavoite yhteenvetolomake


Lataa tiedosto

Asiakasarviointilomake

”Asiakasarviointilomake” ja ”Asiakkaan tavoiteyhteenvetolomake” ovat työvälineitä, joita asiakkaan kotiin vietävää tukea antava työntekijä voi käyttää yhdessä asiakkaan tilanteen kartoittamisessa ja ohjaamisessa.
Asiakasarviointilomake täytetään yhdessä asiakkaan kanssa. Sen avulla selvitetään asiakkaan tuen tarvetta ja asetetaan yhdessä asiakkaalle tavoitteita. Lomaketta ei tarvitse täyttää kerralla, vaan siihen voidaan lisätä tavoitteita asiakkaan tilanteen muuttuessa. Myöhemmin lomakkeen avulla voidaan arvioida tavoitteiden edistymistä.

Asiakasarviointilomakkeen täytön jälkeen asiakkaalle voidaan tulostaa ”Asiakkaan tavoiteyhteenvetolomake”, johon on merkitty tiiviisti yhdessä sovitut tavoitteet. Tämän avulla asiakas muistaa helpommin asetetut tavoitteet ja voi merkitä tehdyt tavoitteet lomakkeeseen.

Asiakasarviointilomakkeesta ja Asiakkaan tavoiteyhteenvetolomakkeesta on käytettävissä sekä Word- että Excel-versiot.


Lataa tiedosto

Tuen päättyminen ja arviointi

Täytetään tukisuhteen päättyessä yhdessä asiakkaan kanssa.


Lataa tiedosto

Tilaaja-arviointi

Asumispalvelun tilaaja täyttää lomakkeen kerran vuodessa tai halutessaan jokaisen asiakassuhteen päättyessä.


Lataa tiedosto

Työntekijäarviointi

Tarkoitettu työntekijälle/ohjaajalle työn arviointia varten. Tällä lomakkeella on kerran vuodessa tehtävää arviointia varten kysymyksiä koskien verkostotyötä, työn liikkuvuutta ja omaa organisaatiota.


Aihe: ,