Tämä raportti kokoaa yhteen olemassa olevaa tietoa maahan muuttaneiden asunnottomuudesta Suomessa. Moniheli ry kokosi pääkaupunkiseudun asunnottomuustyön, asumisneuvonnan ja kotoutumiskysymysten asiantuntijat julkiselta ja kolmannelta sektorilta pohtimaan maahan muuttaneiden asunnottomuutta 3.6.2021 Katto-talkoisiin, jonka tulokset esitellään raportissa.

Maahan muuttaneilla on korkeampi riski päätyä asunnottomaksi. Pääkaupunkiseudulla yksinelävistä asunnottomista n. 30 % ja asunnottomuutta kokevista perheistä n. 50 % on maahanmuuttajataustaisia. Maahanmuuttajataustaisten asunnottomuus keskittyy muutamaan suurimpaan kaupunkiin ja erityisesti Helsinkiin.

Asunnottomuuden puolittamiseksi tarvitaan Katto-talkoiden osallistujien mukaan lisää kohtuuhintaisia ja eri kokoisia asuntoja, asumisen roolin selkiyttämistä lakiin kotoutumisen edistämisestä, välivuokrausmallin pilotointia, monikielistä matalankynnyksen neuvontaa asumisen kentän lisäksi myös päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Tarvitaan myös lisää varhaista tukea ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tutkimustietoa maahan muuttaneiden asunnottomuuden erityispiirteistä.

Siirry sivustolle
Aihe: ,