Työparimalliopas johdattaa työparimallin käyttöön. Työparin muodostavat koulutettu kokemusasiantuntija ja sosiaalialan ammattilainen.

Oppaan ensimmäisessä osiossa tarkastellaan kokemusasiantuntijatoimintaa yleisellä tasolla.

Toisessa osiossa esitellään Nuorisoasuntoliiton Kokemusasiantuntija arjen tukena -hankkeen kokemuksia työparimallista ja ohjataan työparimallin käyttöönotossa.

Lue opas täältä

 


Aihe: , ,