Asumissosiaalisen työn malli tukemaan asumissosiaalisen työn toteutusta

Asumissosiaalisen työn malli on tehty erityisesti maakunnille kumppaneineen tukemaan sote-uudistuksen valmistelua. Ohjelmajohto hyödyntää mallia mm. keskusteluissa sote -uudistuksen valmistelutyötä tekevien toimijoiden kanssa. Malli tarjoaa välineitä myös asumissosiaalisen työn tulokselliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen muissa uudistuksissa esimerkiksi rakennettaessa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymiä. Mallin laatimiseen on osallistunut joukko asunnottomuustyön toimijoita eri organisaatioista ja se on kirjoitettu osana AUNE -ohjelman koordinaatioryhmän työskentelyä. Malli on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä asumissosiaalisen työn kehittämiseen.

Asumissosiaalisen työn malli

Jari Karppinen

ohjelmajohtaja

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman 2016-2019 (AUNE)

jari.karppinen@avainvaki.fi