Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat –hanke etenee

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat –varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Sosiaali- ja terveysministeriöstä syyskuussa 2016. ESR-rahoitteisessa kolmivuotisessa hankkeessa päätoteuttajana toimii Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja osatoteuttajina Espoon, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Tampereen ja Vantaan kaupungit.

Hankkeen tavoitteena on luoda ja jalkauttaa osatoteuttajakaupunkeihin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat. Strategian laatimisesta vastaavat kaupunkien hankekoordinaattorit. Ensimmäisen puolen vuoden aikana hankkeessa on kartoitettu kaupunkikohtaisia ennaltaehkäisevän asunnottomuustyön painopistealueita, koottu monialaista yhteistyöverkostoa, aloitettu strategiatyöskentely strategiatyöpajojen ja muiden työryhmien kautta sekä käynnistetty asunnottomuuden kokemusasiantuntijatoimintaa. Kokemusasiantuntijat ovat kuvanneet mm. erilaisin menetelmin omaan asunnottomuuteensa johtaneita polkuja.

Strategiatyön painopistealueiksi on valikoitunut kaupungista riippuen mm. asumisneuvonta, nivelvaiheiden asumisen tuen vahvistaminen, asumissosiaalisen osaamisen kehittäminen, välivuokrausmallit, kotiin vietävän asumisen tuen kehittäminen sekä asunnottomuusuhan alla olevat tietyt kohderyhmät.

Lisätiedot:

Hankepäällikkö Sina Rasilainen / sina.rasilainen@ara.fi

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat –varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tukiara_esr_vipuvoimaa_1050x450

Asumisen rahoitus -ja kehittämiskeskus (ARA)