Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman 2016–2019 (AUNE) loppuraportti on julkaistu!

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman 2016–2019 (AUNE) loppuraportti on julkaistu. Varsin tuloksellisen ohjelman aikana asunnottomuustyöhön osoitettiin noin 9000 asuntoa, joista uusia oli yli 2000. Asumisneuvontatyö on jatkanut kasvuaan, vuonna 2019 ohjelmakaupungeissa asumisneuvojia oli peräti 92. Kokemusasiantuntijoiden määrä on kasvanut jo 55:een. Ohjelmassa toteutettiin lukuisia kehittämishankkeita, ja niiden avulla muun muassa lisättiin asumissosiaalisen työn ja asunto ensin -periaatteen mukaista työotetta ja kehitettiin uusia toimintamalleja asukastyöhön. AUNE-ohjelman voidaan todeta onnistuneen tärkeimmässä tavoitteessaan eli asunnottomuuden vähentämisessä. ”Suomalaisen asunnottomuustyön yksi keskeinen vahvuus viimeisen kymmenen vuoden aikana on ollut laaja eri toimijoita ja erilaista osaamista yhteen kokoava yhteisen tekemisen kulttuuri”, summaa  AUNEn ohjelmajohtajana toiminut Jari Karppinen ja kannustaa vahvan yhteiskehittämisen perinteen jatkamiseen monitoimijaisessa yhteistyössä. Jari Karppisen kirjoittama loppuraportti on luettavissa Täällä