Asunnottomuus väheni Suomessa vuonna 2017

ARA julkaisi 5.3.2018 selvityksen viime vuoden asunnottomuustilanteesta Suomessa. Vuotuisessa selvityksessä kerätään asunnottomuustietoja kunnilta poikkileikaushetkeltä 15. marraskuuta.

Asunnottomia oli 7112, joka on 331 vähemmän kuin vuonna 2016. Yksineläviä oli 6615 ja perheellisiä 497.  Asunnottomien kokonaismäärä on laskenut vuodesta 2012, ja pitkäaikaisasunnomuus on laskenut kymmenen vuoden ajan. Tämä on hieno saavutus ja kansainvälisesti poikkeuksellista.

Nuorten (alle 25-vuotiaiden) asunnottomien määrä kasvoi 186 henkilöllä. Heistä 100 oli Helsingissä ja 37 Turussa. Tämän vuoden kasvu on poikkeus useita vuosia jatkuneeseen laskevaan trendiin. Tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asuvien määrä kasvoi 73 henkilöllä. Asunnottomia perheitä oli 214, joka on 111 vähemmän kuin vuonna 2016.

Tänä vuonna toimeentulotuen perusosan käsittelyn siirtyminen Kelaan on vaikeuttanut asunnottomuustiedon keräämistä. Asunnottomuustiedon keräämistä tullaan edelleen kehittämään. Tavoitteena on lisätä tiedon luotettavuutta sekä kerätä tarkempaa tietoa. Kehitysideoita  otamme mielellämme vastaan esim. Verkostokehittäjät-hankkeen sähköpostiin verkostokehittajat@ysaatio.fi.