ASUNTO ENSIN 2.0 – Tehdään yhdessä jokaiselle mahdollisuus

Reilun puolen vuoden työn tulokset julkistettiin tiistaina 3.3.2020, kun Asunto ensin 2.0 näki päivänvalon. Asunto ensin 2.0 on ollut laajapohjaisen yhteistyön tulos. Siinä missä Asunto ensin käynnistyi neljän viisaan miehen raportilla, niin Asunto ensin 2.0 käynnistyy noin 30 viisaan naisen ja miehen tuottamalla ehdotuksella.

Nyt käsillä oleva ehdotus asunnottomuustyön lähitulevaisuuden painopisteistä on laadittu muutoslaboratoriotyöskentelynä, osana Y-Säätiön Verkostokehittäjät -hankkeen toteutusta kesän ja syksyn 2019 aikana. Muutoslaboratorion toteutuksesta on vastannut professori Annalisa Sanninon johtama Tampereen yliopiston tutkijaryhmä. Muutoslaboratorioon osallistui edustajia kaupungeista, ministeriöstä, valtion laitoksista, säätiöistä ja järjestöistä kokemusasiantuntijat mukaan lukien. Yhteisen työn tuloksena muodostuneella ehdotuksella toimijat tuovat asunnottomuuden puolittamistyön tueksi jaetun näkemyksensä siitä, mihin asioihin tulee panostaa ja millaisia käytännön toimenpiteitä asunnottomuuden puolittaminen edellyttää.

Kaupungit voivat hyödyntää ehdotusta valmistellessaan asunnottomuuden puolittamiseen tähtääviä toimenpidesuunnitelmia ja hankkeita yhteistyössä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Näin on mahdollista löytää uusia entistä tuloksellisempia toimintatapoja.

 

Raportti: ASUNTO ENSIN 2.0 – TEHDÄÄN JOKAISELLE YHDESSÄ MAHDOLLISUUS

 

Kick-off tilaisuuden esitykset:

Asunto ensin 2.0 valtakunnallinen muutoslaboratoriotyöskentely / Professori Annalisa Sannino, professori Yrjö Engeström & professori Hannele Kerosuo

AE 2.0 toimenpide ehdotukset / Asunto ensin 2.0 työryhmän puolesta Sari Timonen & Juha Kahila