| Uutiset

Asunnottomuus väheni jo seitsemättä vuotta peräkkäin

ARA on julkaissut asunnottomuusselvityksen vuoden 2019 asunnottomuustilanteesta Suomessa. Asunnottomien määrä jatkaa laskuaan seitsemättä vuotta peräkkäin. Suomessa oli vuoden 2019 lopussa 4600 yksinelävää asunnotonta ja 264 asunnotonta perhettä. Yksinelävien asunnottomien henkilöiden määrä väheni 280:llä edellisvuoteen verrattuna. Yli puolet asunnottomuutta kokevista suomalaisista elää tilastojen mukaan pääkaupunkiseudulla. Sekä nuorten, alle 25-vuotiaiden, että pitkäaikaisasunnottomien määrät laskivat ensimmäistä kertaa alle […]


| Uutiset

Vastaa asumisneuvontakyselyyn

Verkostokehittäjien ja Nuorisoasuntoliiton kyselyn avulla pyrimme saamaan tietoa asumisneuvontatyön toimintamalleista eri organisaatioissa. Hallitusohjelmassa on kirjaus asumisneuvonnan lakisääteistämisestä, jonka vuoksi on tärkeää saada mahdollisimman paljon tietoa olemassa olevista toimintamalleista. ARA toteutti selvityksen asumisneuvonnasta viime keväänä ”Asumisneuvonta Suomessa (ARAn raportteja 2/2019)”. Tämä kysely täydentää ARAn kyselyssä kerättyä tietoa. Toivomme vastauksia kaikilta organisaatioilta, joissa toteutetaan asumisneuvontaa. Vastauksia pyydetään […]


| Uutiset

Raportti Asunto ensin -mallin toteuttamisesta Euroopassa

Housing First Europe Hub on julkaissut raportin, jossa on selvitetty, miten Asunto ensin -mallia on toteutettu 19 Euroopan maassa. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan. Asunto ensin -malli on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää asunnottomuutta, mutta useilla mailla ongelmana on ollut poliittisen tuen vähäisyys, riittävän taloudellisen tuen puuttuminen ja yleinen asuntopula.


| Uutiset

Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta

Ensi viikolla, 17. lokakuuta vietetään jälleen Asunnottomien yötä. Tapahtumia on ympäri Suomea, yli 30 paikkakunnalla. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen oikeutta omaan kotiin eli vakinaiseen asuntoon. Asunnottomien yö -tapahtumaa on vietetty vuosittain vuodesta 2002 alkaen. Tämän vuoden teemana on naisten asunnottomuus.      


| Uutiset

Ympäristöministeriöltä selvitys asunnottomuusohjelmista

Ympäristöministeriön teettämässä selvityksessä arvioidaan, miten kolmen asunnottomuusohjelman (PAAVO I, PAAVO II ja AUNE) tavoitteet on saavutettu sekä annetaan suosituksia tuleviin toimenpiteisiin. Asunnottomuusohjelmilla arvioidaan olleen suuri vaikutus asunnottomuuden vähenemiseen Suomessa. Selvityksen mukaan tärkeitä keinoja asunnottomuuden vähentämisessä ovat olleet muun muassa kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukeminen ja asunto ensin -periaatteen soveltaminen. Toisaalta selvityksessä todetaan, että asunnottomuustyö ei ole vielä […]


24.04.2019 12.00-16.00 Helsinki

Verkostokehittäjien koulutus: Asuminen ja turvallisuus

Koulutuksessa käsitellään monipuolisesti turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä asumisessa sekä asumisen tukityössä. Kuulemme, miten turvallisuusasioita otetaan huomioon ja miten niitä voi kehittää omassa työssään. Koulutuksessa käsitellään niin asumisyksiköiden turvallisuutta kuin myös hajautetun asumisen tukityön turvallisuusnäkökulmia. Tervetuloa mukaan! Ohjelma Esitykset: Antti Martikainen, Pelastusarmeija: Turvallisuus asumisyksikössä Juha Soivio, HDL & Paula Ahonen, Sininauhasäätiö: Asukaslähtöinen naapurustotyö Jari-Juhani Helakorpi, Sininauha Oy: […]


| Uutiset

AUNE-hankkeiden yhteistyöpäivä 21.11

AUNE-ohjelman toteutukseen osallistuvat hankkeet kokoontuivat 21.11 Y-Säätiöön yhteityöpäivällle, jossa teemana oli hankkeen tulosten juurruttaminen.   Esitykset ja ryhmätyökooste: Ajankohtaista asunnottomuustyössä – Jari Karppinen Tulevaisuuden mahdollisuuksia – Liisa Kairesalo STEA Onnistu asumisessa -hanke – NAL Ryhmätyökooste, juurruttaminen eri vaiheissa Pienlaina-projekti Takuusäätiö  


14.11.2018 9.15-15.00 Helsinki

Verkostokehitäjien koulutus: Asuminen eri kulttuureissa 14.11

Verkostokehittäjät ja KATTO-hanke järjestävät Y-Säätiössä 14.11 koko päivän kestävän koulutuksen aiheesta ”Asuminen eri kulttuureissa”. Päivän aikana kuullaan esityksiä eri hankkeista sekä eri asumiskulttuureista. Ohjelma Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen etäosallistujaksi Esitykset: Romanit ja asuminen Kohtaaminen, asuminen ja muslimiperheet Nuorten ja lapsiperheiden asumisvalmennus Espoossa ja Oulussa Kotikunta-hanke      


07.11.2018 12.00-15.45 Helsinki

Asumisneuvonnan koulutus: moniammatillinen yhteistyö ja asumisneuvonnan hyvät käytännöt

Verkostokehittäjien ja ARAn yhteistyössä järjestämässä asumisneuvontakoulutuksessa paneudutaan moniammatilliseen yhteistyöhön sekä erilaisiin asumisneuvonnan malleihin ja hyviin käytäntöihin. Koulutuksessa kuullaan Kuopion ”K3 -projekti vaikeasti asutettaville” mallista sekä Oulun uudesta asumisneuvonnan mallista. Näiden lisäksi kuullaan, miten Vantaalla tehdään monialaista yhteistyötä ja lopuksi kuullaan Y-Säätiön/M2 kotien yhteistyöstä isännöinnin ja asumisneuvonnan välillä. Ohjelma Ilmoittautuminen Ilmoittautuminen etäosallistujaksi   Esitykset: Oulun asumisneuvonnan […]


| Uutiset

Asunnottomuuden tilastoinnin kehittämisen työpaja 15.10.

Ympäristöministeriössä järjestettiin työpaja asunnottomuuden tilastoinnin kehittämisestä 15.10.2018. Tilaisuudessa kuultiin Tanskan, Ruotsin ja Suomen tavoista tilastoida asunnottomuutta. Yhdessä pohdittiin, miten Suomen asunnottomuustilastointia voitaisiin parantaa ja laajentaa nykyisestä. Ideoita ja toiveita asunnottomuuden tilastoinnin kehittämisestä voi lähettää osoitteeseen raine.helskyaho@ysaatio.fi.   Esitykset: Measuring Homelessness in Nordic Countries – Jarmo Lindén Mapping Homelessness in Sweden – Fondén & Frohm Measurement […]


16.10.2018 9.15-18.00

Asunto ensin -ohjelmatyön juhlaseminaari

Tervetuloa juhlistamaan asunnottomuuden vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn keskittyvän ohjelmatyön kymmenvuotista taivalta juhlaseminaariin. Seminaarissa tarkastellaan kuluneita vuosia, luodaan katse tulevaisuuteen sekä kohotetaan malja tehdylle työlle seminaarin päättävässä cocktail-tilaisuudessa. Asunnottomuutta ja asunto ensin -mallia lähestytään juhlaseminaarissa monesta näkökulmasta. Aiheesta kuullaan muun muassa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen ja professori Juho Saaren näkemykset. Seminaarissa katse on tiiviisti myös […]


19.09.2018 12.00-15.30 Helsinki

Kokemusasiantuntijuustyöpaja

Työpajassa tutkitaan yhdessä kokemusasiantuntijoiden toimintaa omassa organisaatiossa, ja verrataan muiden organtisaatioiden toimintatapoihin sekä ideoidaan, miten toimintaa voisi kehittää jatkossa. Tilaisuuden vetäjä Taina Meriluoto tekee väitöskirjaa kokemusasiantuntijuudesta. Tilaisuuteen ilmoittautuminen ja tietoja tilaisuudesta vasemmalla. Ohjelma: 12.00 – 12.30 Tervetuloa ja esittäytymiskierros 12.30 – 13.15 Alustus: Kokemusasiantuntijuuden monet merkitykset 13.15 – 15.30 Työpajatyöskentely: nykytilanteen kartoitus ja tulevaisuustyöskentely, joiden […]


14.03.2018 9.30-15.45 Helsinki

Koulutuspäivä: Asuminen ja psykososiaalinen tuki

AUNE-Verkostokehittäjät järjesti 14.3.2018 koulutuspäivän aiheesta Asuminen ja psykososiaalinen tuki. Päivän aikana kuultiin, kuinka eri tavoin psykososiaalinen tuki voi toteutua osana asumista ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyä. Tutustu päivän esityksiin Eero Untamala Y-säätiöstä alusti aiheesta psykososiaalinen tuki asunnottomien palveluissa ja miten sen voisi ymmärtää Psykososiaalinen tuki asunnottomien palveluissa_Eero Untamala Päivi Nousiainen Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrisesta yhdistyksestä kertoi toipumisorientaatiosta asiakaslähtöisenä työorientaationa […]


| Uutiset

Tuore kirja Suomen asunto ensin -työstä englanniksi

Y-Säätiö on julkaissut kirjan Suomen asunto ensin -mallista ja sitä toteuttavasta sosiaalityöstä ja sen historiasta. Kymmenen vuotta sitten Nimi ovessa -hankkeen puitteissa luotiin ensimmäiset suuntaviivat suomalaiselle asunto ensin -työlle, jonka jälkeen kolme kansallista asunnottomuusohjelmaa on konkretisoinut työn tuloksellisuutta. Kansainvälinen kiinnostus on kasvanut huippuunsa viimeisten vuosien aikana ja tämä ”käsikirja” tulee todelliseen tarpeeseen. Kirjan saa ladattua ilmaiseksi pdf-muodossa täältä


12.12.2016 9:00-15:30 Helsinki

Työkokous – haastavimpien asiakkaiden asumisen tukeminen

Koulutuksen materiaalit: Alustus 1: Esitys 12 12 2016_Sanna Sunikka, Sanna Sunikka (KRITS) Alustus 2: maria-degerman-12-12-2016, Maria Degerman (Y-Säätiö) Yhteisen työskentelyn materiaali: tyoskentely-12_12_2016


| Uutiset

Tervetuloa uusille Asunto ensin sivuille!

Asunto ensin -sivut on uudistettu. Sivusto on parantunut monella tavalla. Olemme uudistaneet sivuston ulkonäköä ja tyyliä. Olemme  lisänneet käytettävyyttä mm. järjestämällä sisältöjä. Uutta on myös aineistopankki, johon kootaan asunnottomuusaiheisia tutkimuksia ja raportteja. Vanhat Asunto ensin -sivut on poistettu käytöstä, mutta niitä ei ole heitetty roskakoriin vaan arkistoitu. Arkistoidut sivut ovat siinä muodossa, missä ne olivat […]


| Uutiset

Asunnottomien yö 17. lokakuuta

Asunnottomien yötä on vietetty YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10 vuodesta 2002. Tapahtumia järjestetään ympäri Suomea ainakin 18 paikkakunnalla.    


| Uutiset

Huoneistoturvavakuutuksen pilotti käynnistyy

Asunnottomuuden vähentämisen painopiste siirtyy hallituksen hyväksymän ohjelman mukaisesti ennaltaehkäisyyn. Osa ennaltaehkäisyä on uusi huoneistoturvavakuutus, jota kokeillaan loppusyksystä alkaen kahden vuoden ajan noin 2000 yleishyödyllisten vuokranantajien ja palvelutuottajien omistamassa tukiasunnossa. Vakuutuksella edistetään luottotietonsa menettäneiden kansalaisten mahdollisuuksia saada vuokra-asunto ja vuokranantajien halukkuutta vuokrata asuntonsa. Useat vuokranantajat edellyttävät vuokralaiselta kotivakuutusta erityisesti siihen kuuluvan vastuuvakuutuksen vuoksi. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta […]