Housing First Europe Hub

Housing First Europe Hub on Y-Säätiön ja eurooppalaisten asunnottomuusjärjestöjen verkoston FEANTSAn koordinoima pysyvä oppimisalusta asunnottomuustyön uudistamiseksi Euroopassa. Hub kerää yhteen tietoa, kokemusta ja tutkimusta Asunto Ensin -periaatteen soveltamisesta sekä tukee kehittämishankkeita.

FEANTSAn vuonna 2016 julkaisema opas Housing First Guide Europe syntyi kansainvälisen yhteistyön tuloksena. Hubin tavoitteena on jatkaa yhteistä oppimista sekä tukea Asunto Ensin -työn sisällöllistä kehittämistä eri maissa. Verkoston toiminta koostuu koulutuksesta, tutkimuksesta sekä vaikuttamistyöstä eri tasoilla.

Hubin jäseniksi on sitoutunut useita voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, niin järjestöjä kuin julkisen sektorin toimijoitakin. Kustannuksiin osallistuvilla taustayhteisöillä on edustus ohjausryhmässä, mutta muutoin verkoston toiminta on avointa. Tieto ja kehittämistyön tulokset pyritään levittämään kaikkien kiinnostuneiden saataville.

Housing First Europe Hub toimii osana Y-Säätiön kehittämisyksikköä.

housing first europe hub logo