Käyttöehdot ja henkilötietosuoja

Käyttöehdot koskevat Y-Säätiön koordinoiman Verkostokehittäjät-hankkeen (myöhemmin tekstissä Y-Säätiö) ylläpitämää Asunto ensin -internetsivustoa ja sen sisältämiä palveluita.

Palveluissamme noudatetaan seuraavia lakeja ja asetusta:

  • Tietoyhteiskuntakaari 917/2014
  • Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 516/2004
  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Palvelun tarkoitus

Palvelun tarkoituksena on jakaa tietoa asunnottomuustyöstä ja asunnottomuudesta asunnottomuustyötä tekeville, asunnottomille sekä aiheesta kiinnostuneille.

Internet-sivumme on suunnattu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen ja EU:n lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Palvelussamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedostoja. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista edellyttäen, että lähde mainitaan.

Palvelun omistusoikeus, tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat Y-Säätiölle tai muille tiedontuottajille

Vastuurajoitus

Y-Säätiö pyrkii huolellisesti varmistamaan palvelun sisällön virheettömyyden ja ajantasaisuuden, virheettömän ja keskeytymättömän toiminnan sekä sen, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset. Y-Säätiö ei kuitenkaan vastaa mistään palvelun käytöstä tai palvelun toimimattomuudesta käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista eikä vahingoista.

Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin. Palveluissa annettua tietoa ja materiaalia ei voida pitää Y-Säätiötä sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Palveluun voi sisältyä käyttäjän avuksi tarkoitettuja linkkejä kolmansien tahojen sivuille. Y-Säätiö pyrkii varmistamaan linkkien toimimisen, mutta ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.

Y-Säätiö ei takaa, että palvelu olisi virustartunnoista tai muista tartuntoja aiheuttavista tai tuhoavia ominaisuuksia sisältävistä tekijöistä vapaita.

Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)

Asunto ensin -sivujen selaaminen ei edellytä rekisteröitymistä, eikä sivusto kerää käyttäjien henkilötietoja tässä selosteessa kerrotuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kun henkilö täyttää koulutusilmoittautumisen tai tilaa uutiskirjeen, tiedot siirtyvät Y-Säätiön sidosryhmärekisteriin. Tarvitsemme henkilötietojasi ensisijaisesti yhteydenpitoa varten.

Muiden lomakkeiden lähetys samoin kuin sähköpostin lähettäminen palvelussa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin on suojaamatonta, eikä niillä sen johdosta tule lähettää henkilötunnusta, tilinumeroa, palkkatietoja tai muita arkaluonteisia tietoja.

Evästeet (Cookies)

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja, kuten IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta, miltä sivulta palveluun on siirretty, seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen.

Evästeiden avulla kerättyjä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Evästeiden avulla kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Tietoyhteiskuntakaaren 190 §:n mukainen yhteyspiste

Y-Säätiö sr / Verkostokehittäjät-hanke

PL 322, 00531 Helsinki, käyntiosoite Pitkänsillanranta 3 A, 00530 Helsinki

sähköposti verkostokehittajat@ysaatio.fi

Tietosuojaselosteet henkilötietojen käsittelemisestä

Y-Säätiön tehtäviensä hoitamiseksi keräämät henkilötiedot muodostavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia henkilörekisterejä:

  • Sidosryhmärekisteri tietosuojaseloste