Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä

NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeen julkaisema artikkelikokoelma Kohti kotia ja turvaa -Naiserityisyys asunnottomuustyössä –artikkelikokoelma kokoaa yhteen naiserityisen asunnottomuustyön hyviä käytäntöjä, havaintoja naisten erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen.

Artikkelikokoelman ovat toimittaneet hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen, tutkija Riitta Granfelt ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem. Kirjoittajina on niin kokemusasiantuntijoita kuin muita alan ammattilaisia, kehittäjiä ja pitkään naisten asunnottomuutta tutkinut tutkija.

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018-2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke. Osahankkeissa ovat olleet mukana Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-Klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry.

Lue julkaisu