Koti kaikille -hanke kouluttaa kokemusmaailmasta

KOTI KAIKILLE- HANKE OSALLISTAA ASUNOTTOMIEN PALVELUJA KÄYTTÄVIÄ YHTEISKUNNALLISEEN KESKUSTELUUN

Demokraattisen yhteiskunnan tavoite osallistaa kansalaisiaan yhteiskunnalliseen keskusteluun toteutuu haavoittuvimmassa asemassa olevien kansalaisten kohdalla heikosti. Esimerkiksi asunnottomat unohdetaan usein heitä itseäänkin koskevissa päätöksentekoprosesseissa.

Sininauhasäätiön Koti kaikille- hanke (lisätietoja ks. Koti kaikille hanke osallistaa.. pdf.) on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tähtäävä toimintamuoto, joka mahdollistaa asunnottomien palveluja käyttäville henkilöille mahdollisuuden osallistua palvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Hankkeen toteuttamiin asunnottomuutta ja asumispalveluita koskeviin teemaryhmiin on vuoden 2017 aikana osallistunut asiakkaita noin 20:stä tuettua asumista tarjoavasta yksiköstä. Ryhmissä käsiteltäviä teemoja ovat asunnottomuus, kodin merkitys, itsemääräämisoikeus sekä kokemukset yhteiskunnan tarjoamista palveluista.

Ryhmistä saadun palautteen pohjalta asukkaat ovat kokeneet omien vaikuttamismahdollisuuksiensa lisääntyneen ryhmien myötä. Osallistujille on ollut oleellista tulla kohdatuksi yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä sekä päästä keskustelemaan tärkeiksi kokemistaan teemoista. Ryhmillä on palautteen mukaan ollut myös tarpeellisuuden ja toimintavapauden kokemuksia lisäävä vaikutus. Osallistujat pitivät ryhmien tärkeimpänä antina kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia sallivassa ilmapiirissä.

Ryhmien tuotokset on koottu koulutuspakettiin ” Asumisenlaatu asukkaan silmin”. Pakettiin on koottu ryhmiin osallistujien mielipiteitä asunnottomuuteen, asumispalvelujen järjestämiseen sekä itsemääräämisoikeuteen liittyen. Koulutuspaketti on toteutettu suorin lainauksin asukkaiden ääntä muuttamatta. Ryhmistä kerätyn tiedon pohjalta kootun koulutuspaketin tarkoituksena on avata silmiä ja korvia näkemään ja kuulemaan asunnottomuudesta kärsineiden henkilöiden kokemusmaailmaa ja oppimaan siitä. Koulutuspaketin pohjalta toteutettavia koulutuksia tullaan järjestämään kaikille asiasta kiinnostuneille ryhmille. Koulutuksen maksimipituus on neljä tuntia, mutta sen pituus ja painopiste on räätälöitävissä kunkin ryhmän tarpeiden mukaan. Koulutus on ilmainen.

 

Lisätietoja koulutuksesta antaa:

Leena Rusi

Projektipäällikkö

Sininauhasäätiö/ Koti kaikille- hanke

leena.rusi(at)sininauhasaatio.fi

040-7041105

Facebook: Sininauhasäätiö- Koti kaikille ja Koti kaikille Leena

Twitter: Kotikaikille