Koulutuspaketti naiserityisestä asunnottomuustyöstä

 

Tänään kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2021 julkaistaan NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä – hankkeessa tehty koulutuspaketti.

NEA-hankkeen tavoitteena on ollut yhteistyön avulla kehittää keinoja naisten asunnottomuuden poistamiseksi. Keskeisenä tekijänä naisten asunnottomuuden poistamisessa on naiserityisen työotteen ymmärtäminen ja sen saaminen osaksi asunnottomuustyötä.

Koulutuspaketin tavoitteena on tuoda tätä työotetta näkyvämmäksi ja tarjota hyväksi havaittuja käytäntöjä asunnottomuustyöhön. Materiaali on tuotettu hyödyntäen NEA-hankkeessa kerättyä tietoa asiakastyöstä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä saatuja kokemuksia. Koulutuskokonaisuudessa on yhdistetty ammatillista osaamista sekä kokemusasiantuntijuutta.

Kuusiosaiseen videokoulutuspakettiin kuuluvat seuraavat aihealueet:

  1. Johdatus naiserityisyyteen
  2. Häpeä ja stigma osana naisten asunnottomuutta
  3. Naisten asunnottomuuden kietoutuminen sosiaalisiin suhteisiin
  4. Väkivallan yhteys naisten asumiseen
  5. Traumakokemusten yhteys naisten asumiseen
  6. Hyviä käytäntöjä naisten kanssa tehtävässä työssä

Materiaalia voi hyödyntää itseopiskelussa, työryhmissä tai laajemmissa seminaareissa ja koulutuksissa. Jokainen koulutuspaketin osio on oma kokonaisuutensa, joten niitä voi katsoa oman kiinnostuksen mukaan haluamassaan järjestyksessä.

Koulutuspaketti löytyy Asunto Ensin Verkostokehittäjien youtube -kanavalta.

Koulutusvideot löytävät täältä

 

NEA Naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke, joka jatkaa toimintaansa osittain keväällä 2021. Osahankkeita on kahdeksan; A-klinikkasäätiö, Diakonissalaitos, EJY ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Sininauhasäätiö, Turun ensi- ja turvakoti ry ja Vva ry. Hankkeen päätavoitteena on ollut naisten asunnottomuuden poistaminen monitoimijaisen yhteiskehittämisen avulla. Yhteistyökumppaneina hankkeessa on osahankkeiden lisäksi ollut Monika-Naiset Liitto ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi-hanke sekä Helsingin, Espoon, Vantaan Tampereen ja Turun kaupungit.