Koulutusta ja keskustelua asunnottomuustyön etulinjan työntekijöille

Asunnottomuustyöntekijöille on nyt tarjolla sarja työpajoja ja keskusteluja vertaisoppimisen tueksi ja hyvien käytäntöjen levittämiseksi. Verkkofoorumilla on käynnissä keskustelu aiheesta ’Matalan kynnyksen työtoiminnan järjestäminen asiakkaille ja asiakkaiden kanssa’. Siitä alustivat Antti Martikainen Pelastusarmeijasta, Aki Terävä Sininauhan Ruusulankadun asumisyksiköstä sekä Arja Ruokonen ja asukasryhmä Tampereen A-killasta.

Syksyllä työpajojen ja verkkofoorumin keskustelujen aiheita ovat ’Yhteisön rakentaminen asumisyksiköissä ja niiden ympäristössä’, ’Eteenpäin suuntautuvien asumispolkujen rakentaminen yhdessä asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa’ sekä ’Liikkuvan moniammatillisen tuen järjestäminen asiakkaille’.

Lue lisää  ja Ilmoittaudu