Kuopion asumisen päivät

Uusissa sote-palveluissa tullaan korostamaan yksilöiden mahdollisuutta valita itselleen paras palvelu. Tämä herättää monenlaisia kysymyksiä asunnottomuuden, päihde- ja mielenterveysongelmien ym. parissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa: Entä jos asiakkaalla ei ole voimia tai kykyä vaatia tai valita tarvitsemiaan palveluita? Mistä asiakas saa tarvitsemansa tiedon valinnan tekemiseen? Kuinka varmistetaan tarjolla olevien palveluiden laatu esimerkiksi asumispalveluissa ja kuinka käyttäjäkokemuksia saadaan kerättyä?

Kohderyhmä

Sosiaalipalveluiden tuottajat ja tilaajat, edunvalvontatyötä tekevät järjestötoimijat, sote-uudistusta valmistelevat kuntien ja maakuntien sekä hankintayhteisöjen edustajat, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat, muut sosiaalipoliittisesta keskustelusta kiinnostuneet ammattilaiset ja aktiivit

Seminaarin tavoite

  • tarjota välineitä valinnanvapautta koskevan keskustelun käymiseen erityisesti haavoittuvien asiakasryhmien edunvalvonnan näkökulmasta
  • pohtia heikommassa asemassa olevien väestöryhmien asemaa muuttuvalla palvelukentällä
  • tarjota tietoa vaikuttavampien palveluiden kehittämisen tueksi ja antaa välineitä alueellisten sote-yhteisöjen rakentamiseen

Esitysmateriaali

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016-2019

Lataa tiedosto Lue lisää

Asunto ensin -periaate: hallinta ja hallinnallisuus asukkaiden näkökulmasta

Siirry sivustolle Lue lisää

Iltapäivän workshop-työskentely

Vaikuttavuutta etsimässä – Palveluntuottajien käsityksiä vaikuttavuudesta tuottamissaan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa

Lataa tiedosto Lue lisää

Suomesta tuli kotini – elämää suomalaisessa kerrostaloyhtiössä

Lataa tiedosto Lue lisää

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma 2016-2019

Lataa tiedosto Lue lisää