Tietoa, tilastoja ja ennaltaehkäisevää työtä

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) vuosittaisten selvitysten avulla voidaan seurata Suomen asunnottomuudessa tapahtuvia muutoksia. Tietoja tulkitessa on kuitenkin huomioitava, että asunnottomien määrä vaihtelee vuoden aikana, ja että osa asunnottomuudesta on piiloasunnottomuutta, joka ei näy tilastoissa. Tilastot kertovat, että asunnottomien määrä Suomessa on saatu puolitettua viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Suomi on ainoa EU- maa, jossa asunnottomuus on viime vuosina laskenut.

Asunnottomuutta ei mikään taho pysty yksin ratkaisemaan. Sektoroitunut palvelujärjestelmä ei tue riittävästi asunnottomuuden varhaista tunnistamista ja asunnottomien palvelujen uudistamista on jatkettava aktiivisesti. Asunnottomuutta aiheuttaa pääkaupunkiseudulla ja muutamissa kasvukeskuksissa erityisesti pula kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista ja uusia ihmisiä ajautuu asunnottomuuteen taloudellisten vaikeuksien takia.

”Asunto ensin” on asunnottomuustyön malli, jonka filosofia perustuu asunnottoman henkilön itsenäisen elämän mahdollistamiseen omassa asunnossa. Asunto ensin -nimi tulee siitä, että asunnon hankkiminen on asunto ensin -palveluiden ensimmäinen tehtävä ennen muita tukitoimia. Keskeinen näkemys on, että sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ratkaiseminen ei ole edellytyksenä asumisen järjestämiselle, vaan asunto on edellytys, joka mahdollistaa myös asunnottomana olleen henkilön muiden ongelmien ratkaisemisen.

Ympäristöministeriön koordinoima asunnottomuuden puolittamisohjelma toteutetaan vuosina 2020-2023.

Asunnottomuustyön asiantuntijoita

Kansainvälinen asunnottomuustyö: Juha Kaakinen, Y-Säätiö (etunimi.sukunimi@ysaatio.fi)

Sosiaalinen asuntotuotanto ja asuntokanta: Jarmo Lindén, ARA (etunimi.sukunimi@ara.fi)

Asumisneuvonta; asunnottomuutta ennaltaehkäisevät toimintamallit; asumissosiaalinen työ:

Anne Kinni, Helsingin kaupunki (etunimi.sukunimi@hel.fi),

Sina Rasilainen, ARA (etunimi.sukunimi@ara.fi)

Asunnottomien etujärjestötoiminta; asunnottomuutta kokeneet; kokemusasiantuntijuus: Sanna Tiivola, VVA ry (etunimi.sukunimi@vvary.fi)

Lisätietoja: Sari Timonen, Y-Säätiö, p. 040 720 9913 (etunimi.sukunimi@ysaatio.fi)

Juha Kahila, Verkostokehittäjät, p. 040 652 2290 (etunimi.sukunimi@ysaatio.fi)

Opas asunnottomuudesta viestimiseen

Opas on avuksi toimittajille ja muille viestijöille, että asunnottomuutta käsittelevä viestintä olisi vaikuttavaa ja vahvistaisi ihmistä, joka elää vaikeaa vaihetta ilman asuntoa. Oppaan ovat tuottaneet Y-Säätiön, Kalliolan Setlementti ry:n, Sininauhasäätiön, VVA ry:n ja Monihelin asiantuntijat.Opas on vapaasti toimitusten ja muiden viestijöiden hyödynnettävissä oman työn avuksi.

Lue opas täältä

Ajankohtaista

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

Asunto ensin -logo

valkoisella taustalla
läpinäkyvällä taustalla

 

Klikkaa logoa oikealla hiiren painikkeella ja valitse avautuvasta valikosta joko ”kopio kuva” tai ”tallenna kuva nimellä”.