Asunto EnsinVerkostokehittäjät

Asunto ensin Verkostokehittäjät on asumissosiaalista kehittämistyötä tekevien järjestöjen kumppanuustoimintaa. Toimintaa rahoittaa STEA.

Asunto ensin Verkostokehittäjissä kehitetään käytäntöjä asunnottomuuden torjumiseen laajassa verkostoyhteistyössä. Tämä tapahtuu muun muassa järjestämällä asumissosiaalityöhön liittyviä koulutuksia, seminaareja sekä yhteisen kehittämisen ja oppimisen foorumeja.

Asunto ensin Verkostokehittäjät toteutetaan tiiviissä verkostoyhteistyössä asunnottomuustyötä tekevien kaupunkien ja kumppanuusjärjestöjen kanssa. Asunto ensin Verkostokehittäjät -toiminnan koordinointi on Y-Säätiöllä.

Y-Säätiön lisäksi Asunto ensin Verkostokehittäjissä ovat mukana: Helsingin Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry, Rauman Seudun Katulähetys ry, Rise, Pelastusarmeija, LAB ja ARA

Verkostokehittäjät -facebook

Verkostokehittäjät ulkoisen arvioinnin raportti 2019 

In English look here: Networking for development (2017)