Verkostokehittäjät

Verkostokehittäjät on asumissosiaalista kehittämistyötä tekevien kumppanuushanke, jonka tehtävänä on järjestää asumissosiaalityöhön liittyviä koulutuksia, seminaareja ja yhteisen kehittämisen ja oppimisen foorumeja. Verkostokehittäjät-hanke on osa AUNE:a, valtakunnallista asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelmaa (2016–2019), jota STEA rahoittaa.

Tilaisuuksien tavoitteena on tukea asumissosiaalista työtä kehittäviä ja toteuttavia tahoja valtakunnallisesti ja paikallisesti tarpeiden mukaan, edistää verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen leviämistä. Lisäksi ARA:n kanssa järjestetään asumisneuvontakoulutuksia, joiden tavoitteena on kehittää asumisneuvontatoimintaa ja vastaavaa asumisongelmia ennaltaehkäisevää työtä. Keskeisiä tavoitteita on jakaa osaamista sekä juurruttaa asumisneuvonta asunnottomuutta ehkäisevänä toimintana.

Verkostokehittäjät toteuttaa myös kehittämistyön pilotteja, joiden tarkoituksena on etsiä uusia ratkaisuja asunnottomuuden ehkäisemiseksi yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa. Pilottityöskentelyllä on kehitetty muun muassa monialaista liikkuvaa tukea ja asunnottomuustyön arvioinnin malleja.

Hanke toteutetaan tiiviissä verkostoyhteistyössä ohjelmajohdon, asunnottomuustyötä tekevien kaupunkien ja kumppanuusjärjestöjen (Y-Säätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry, Rauman Seudun Katulähetys ry) kanssa. Verkostokehittäjät-hankkeen koordinointi on Y-Säätiöllä.

Verkostokehittäjät -facebook

Verkostokehittäjät ulkoisen arvioinnin raportti 2019 

In English look here: Networking for development (2017)