Nimi ovessa oli Tekes-rahoitteinen kaksivuotinen asunnottomien palveluiden kehittämishanke, joka toteutettiin vuosina 2010-2012 . Tutkimusavusteisen kehittämishankkeen päämääränä oli kehittää hankkeeseen osallistuvien kumppaneiden palvelujärjestelmissä asunto ensin -periaatteisesti toimivia palveluita, jotka kohdentuvat sekä asunnottomuuden vähentämiseen että ennaltaehkäisemiseen.  Hankkeen keskeinen yhteiskehittämisen menetelmä oli kuntien ja hankekumppaneiden systemaattinen verkostotyö, jossa asiakasnäkökulmalla ja palveluiden käyttäjien kokemusasiantuntijuudella oli merkittävä rooli.

Hankkeeseen osallistuivat Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin Diakonissalaitos, Silta-valmennusyhdistys ja Vailla vakinaista asuntoa ry. Hanketta koordinoi Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus. Hanke oli osa Vanhasen toisen hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 toteutusta.

Palveluiden kehittämisen ohella kehittämistyön tuloksista tuotettiin asunto ensin -periaatteisten palveluiden tueksi verkkosivusto asuntoensin.fi, joka löytyy arkistoituna osoitteesta historia.asuntoensin.fi.

Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa tehtiin Yhdysvaltalaisen Pathways to Housing organisaation kanssa.

Nimi ovessa -hankesuunnitelma