Ohjelman tavoitteet määriteltiin vuonna 2007 Nimi ovessa -raportin pohjalta, jonka loi Ympäristöministeriön asettama ”Neljän viisaan työryhmä”. Raportissa pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen välttämättömyyttä perusteltiin eettisellä, oikeudellisella ja yhteiskuntapoliittisella näkökulmalla. Nimi ovessa -raporttiin sisältyi myös ensimmäinen määrittely suomalaiselle Asunto ensin -periaatteelle.

Ohjelmakauden tulokset voidaan tiivistää kolmeen kokonaisuuteen: tukihenkilöstön lisäys, asuntojen määrällisten tavoitteiden toteutuminen sekä rakenteelliset muutokset ohjelmapaikkakunnilla. Noin 200 uuden tukityöntekijän palkkaaminen kaupunkeihin 50% valtionavustuksen turvin oli ohjelmakauden keskeinen innovaatio, joka mahdollisti asunnottomuuspalvelujen rakenteelliset muutokset pitkäaikaisasunnottomuuden hoidossa. Keskeisin muutos oli vuokrasopimukseen perustuvan asumisen läpilyönti pitkäaikaisasunnottomuuden ratkaisuna.

Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 loppuraportti. Paavo I Peer Review synthesis report.