Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman kehittämistyötä tehtiin PAAVO II:n ajan PAAVO-Verkostokehittäjät-hankkeen koordinoimana. Kyseessä oli laaja, valtakunnallisesti asumissosiaalista kehittämistyötä koordinoiva hankekokonaisuus. Kehittämistyö jatkuu asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa (AUNE) nimellä Verkostokehittäjät -hanke.

Kumppanuushankkeessa Y-Säätiöllä oli hankkeen vetovastuu, muut hankekumppanit olivat Sininauhasäätiö, Helsingin Diakonissalaitos, Vailla Vakinaista asuntoa ry ja Rauman Seudun Katulähetys. Hankekumppaneille jaettiin teemalliset vastuualueet. Lisäksi omien hankkeidensa kautta Verkostokehittäjiin liittyivät Nuorisoasuntoliiton koordinoima Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke, Rikosseuraamuslaitoksen ja Kriminaalihuollon tukisäätiön hankkeet asunnottomina vapautuvien vankien asumisratkaisujen kehittämiseksi, ARA:n ja asumisneuvontafoorumin koordinoima asumisneuvontatyö, sekä muu asunnottomuutta ennaltaehkäisevä ja korjaava työ, esimerkiksi erityisryhmien osalta.

Verkostokehittäjät hankkeessa tarkasteltiin asumissosiaalista työtä useasta näkökulmasta: vaikuttavuus, innovatiivisuus ja oppiminen, asukasnäkökulma sekä prosessinäkökulma.

Hanke toteutettiin RAY:n projektiavustuksella vuosina 2013-2015.

Lue tästä hankkeen loppuraportti.