Opas asunnottomuudesta viestimiseen julkaistu

Opas on avuksi toimittajille ja muille viestijöille, että asunnottomuutta käsittelevä viestintä olisi vaikuttavaa ja vahvistaisi ihmistä, joka elää vaikeaa vaihetta ilman asuntoa.

Oppaan ovat tuottaneet Y-Säätiön, Kalliolan Setlementti ry:n, Sininauhasäätiön, VVA ry:n ja Monihelin asiantuntijat.

Viestintä on tärkeimpia keinoja syventää ymmärrystä asunnottomuudesta ja sitä ylläpitävistä voimista. Asunnottomuutta käsittelevä viestintä voi jopa mahdollistaa uusia ratkaisuja.

Opas on vapaasti toimitusten ja muiden viestijöiden hyödynnettävissä oman työn avuksi.

Lue opas täältä