| Uutiset

Yksinäisyys puheeksi -työkalu

Yksi meistä -hanke (2020–2022) on yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävä, Y-Säätiön koordinoima hanke, jota rahoittaa STEA. Yksinäisyyden on havaittu aiheuttavan vakavia terveyshaittoja, jotka näkyvät muun muassa palvelujen suurena käyttönä ja heikentyneenä työkykynä. Yksinäisyyteen liittyy valtavasti häpeän tunteita, jonka vuoksi siitä puhuminen on vaikeaa. On siis tärkeää, että eri sosiaali- ja terveysalan toimijat tunnistavat yksinäisyyden ja ottavat sen […]