Taitava koti tukee nuorta arjen hallinnassa

Taitava koti -konsepti on järjestölähtöinen toimintamalli, jonka tavoitteena on lisätä nuoren arjessa selviytymistä ja tunnetta arjen hallinnasta. Konsepti perustuu Pohjois-Karjalassa vuonna 2015 päättyneeseen Taitava koti -hankkeeseen.

Juuri valmistuneessa julkaisussa esitellään Taitava koti -hankkeen lähtökohtia, toteutustapaa sekä haasteita maakunnassa toimiville järjestöille. Lisäksi pohditaan konseptin tulevaisuuden näkymiä, kuntoutusta asunnottomuustyössä sekä neuvonta- ja ohjaustoiminnan mahdollisuuksia digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen kohderyhmänä olivat 15−29-vuotiaat nuoret, joiden arjessa selviytymistä vaikeuttivat esimerkiksi päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat, rikosten tekeminen tai asunnottomuus.

Taitava koti -hankkeessa kehitettiin muun muassa oppimisympäristö ja selkokieliset Arjen pelikortit, joissa nuori voi kokeilla turvallisesti itsenäiseen elämään liittyviä valintoja.

Taitava koti muodostuu asumisen ohjauksesta sekä tuesta arjen hallinnassa ja työnhaussa. Konseptin ovat kehittäneet yhteistyössä kolme pohjoiskarjalaista järjestöä, Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys (Josna), Pohjois-Karjalan Martat sekä Joensuun 4H-yhdistys.

”Hankkeessa nähtiin selvästi, että asumisen tuen lisäksi nuori tarvitsee psykososiaalista työtä elämänhallinnan tueksi”, kertoo Markku Rautiainen Joensuun yhdyskuntaseuraamustoimistosta. Rautiainen on Josnan ja Vapautuvien asumisen tuki -verkoston (VAT-verkosto) puheenjohtaja.

Hankkeessa yhdistyvät järjestöjen osaamisalueet

Hankkeeseen osallistuneilta nuorilta saatu palaute oli pääsääntöisesti myönteistä. Osallistujat muun muassa kokivat saaneensa uutta ja tarpeellista tietoa eri koulutusten sisällöistä ja erityisesti vuokralaisen ja vuokranantajan sekä työtekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista.

Taitava koti -hanke on myös antanut tietoa maakunnan järjestöjen ja sidosryhmien välisestä yhteistyöstä ja yhteistyön edellytyksistä. Yhdessä toimiminen on vaatinut kaikilta uudenlaisen yhteistyön opettelua. Lisäksi hankkeessa tuli esille, että toiminnan suunnittelua ja toteuttamista helpottaa koordinaatiovastuun keskittäminen yhdelle palveluntuottajalle paikkakuntakohtaisesti.

Hankkeessa kehitetty malli soveltuu erilaisiin toimintaympäristöihin ja erilaisille toimijoille – järjestöille, viranomaisille ja oppilaitoksille ja sitä voi toteuttaa sekä avoimissa että suljetuissa ryhmissä. Taitava koti -konseptia on toteutettu muun muassa mielenterveyskuntoutujilla Joensuun seudulla sekä vangeilla Pyhäselän ja Riihimäen vankiloissa. Konsepti voi tuottaa jo vankeusaikana perusvalmiuksia arjenhallintaan vapautuvalle vangille ja edistää siten yhteiskuntaan sopeutumista.

Julkaisun tekijöiden mielestä järjestölähtöisenä toteutettu nuorten arjen elämänhallinnan parantaminen − koulutuksen ja erilaisten käytännön harjoitusten kautta − osoittautui toimintamalliksi, joka tulisi ottaa osaksi yhteiskunnan nuorille tarjoamia palveluja.

Rautiainen, Markku ja Halonen, Terhi (2018): Taitava koti -konsepti – Järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa arjenhallinnan vahvistamiseksi. Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuja 1/2018.

Lisätietoja: Markku Rautiainen, p. 050 356 2931, markku.rautinen(at)om.fi ja Terhi Halonen, p. 050 097 8377, terhi.halonen@uef.fi.

Lue julkaisu