Työparimalliopas – kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyö

Työparimalliopas johdattaa työparimallin käyttöön. Työparin muodostavat koulutettu kokemusasiantuntija ja sosiaalialan ammattilainen. Oppaan ensimmäisessä osiossa tarkastellaan kokemusasiantuntijatoimintaa yleisellä tasolla. Toisessa osiossa esitellään Nuorisoasuntoliiton Kokemusasiantuntija arjen tukena -hankkeen kokemuksia työparimallista ja ohjataan työparimallin käyttöönotossa. Lue opas täältä