Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa

Vastapaino julkaisi professori Kirsi Juhilan 60-vuotismerkkipäivän kunniaksi kirjoitetun kokoomateoksen Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä, jonka toimittivat Kirsi Juhilan kollegat Arja Jokinen, Suvi Raitakari ja Johanna Ranta. Teoksen kirjoittajajoukko koostuu MARGI-tutkijoista sekä muista Kirsi Juhilalle läheisistä yhteistyökumppaneista hänen tutkijanuransa eri vaiheista. Kirjassa myös Riitta Granfeltin artikkeli Asumissosiaalinen työ marginalisaation vastaisena psykososiaalisena ja suhdeperustaisena työnä. Teos valottaa […]


Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus

Tässä Suvi Raitakarin, Kirsi Güntherin ja Jenni-Mari Räsäsen toimittamassa teoksessa ollaan kotona. Tutkijat kuljettavat lukijan hyvinvointityön tekijöiden kotikäynneille ja asumisessaan tukea tarvitsevien asiakkaiden luokse. Hyvinvointityön tekijöillä viitataan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin, joista kirjassa ovat edustettuina muun muassa sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja sairaanhoitaja. Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus ovat kirjan pääkäsitteet, joita tarkastellaan eri tulokulmista. Hyvinvointityössä kohdataan eri […]