Asunnottomuustyön menetelmiä

Suomi on kansainväliselläkin tasolla hyvä esimerkki onnistuneesta pitkäaikaisesta asunnottomuustyöstä. Asunnottomuustyössä on tarvittu ennen kaikkea toimijoiden yhteistä työskentelyä saman päämäärän eteen, mistä hyvänä esimerkkinä PAAVO-ohjelmakaudet. Tietoa asunnottomuustyön menetelmistä ja työkaluista löydät aineistopankista, minkä lisäksi tähän osioon on koottu muutama kuvaus arvioinnista, tilastoinnista sekä yhteiskehittämisestä, joilla tätä työtä on edistetty.