Arvioinnin ja tilastoinnin välineitä asunnottomuustyöhön

Arviointi

Monialaisen liikkuvan asumisen tuen pilottityöskentelyn aikana vuonna 2015 tuotettiin arviointilomakkeita liikkuvan asumisen tuen avuksi.

Vertaisarviointi on tarjonnut liikkuvaa tukityötä tekeville asunnottomuustyön ammattilaisille jäsentyneen tavan tutustua erilaisiin liikkuvan tukityön malleihin ja oppia toisilta samaa työtä tekeviltä.

Tilastointi ja seuranta

Pääkaupunkiseudun Ohjaamoiden ja asumisneuvonnan paikallisiin tarpeisiin on kehitetty tilastointiin ja seurantaan liittyviä lomakkeita. Lomakkeet ovat vapaasti hyödynnettävissä, ja niitä voi halutessaan muokata omaan toimintaan sopiviksi.