Yhteiskehittäminen

Yhteiskehittäminen on avointa vuorovaikutusta ja toisilta oppimista painottava työskentelytapa, jossa kehittäjinä ovat tasavertaiset toimijat.
Käsite on lähellä joukkoistamista (crowdsourcing), jossa suunnitteluprosessiin otetaan mukaan tulevat käyttäjät tai asiakkaat.

Yhteiskehittäminen

Pilottityoskentelymallin kehittäminen monialaisen kotiin vietävän tukimuodon käynnistämiseen

Vertaisarviointi kehittämisen välineenä asunnottomuustyössä

Verkostokehittäjien asiantuntijatiimit yhteiskehittämisessä

Valmistelutiimit AUNE-ohjelman suunnittelussa