Asunto ensin -mallin tutkimus

Asunto ensin -mallia on sovellettu ja tutkittu paljon Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tutkimusten mukaan suurin osa Asunto ensin -mallin mukaan asutetuista asunnottomista on päässyt asunnottomuudesta eli asuminen on jäänyt pysyväksi. Lisäksi on havaittu, että oma asunto tarvittavalla tuella parantaa elämänlaatua. Esimerkiksi Diakonia-ammattikorkeakoulun vuoden 2013 tutkimuksessa havaittiin, että tuettuun asumiseen päässeiden asunnottomien tyytyväisyys omaan elämään lisääntyi merkittävästi.

Asunnon järjestäminen asunnottomalle tarvittavalla tuella tuottaa myös säästöjä. Tämä selittyy muun muassa sillä, että asunnottomat käyttävät keskimääräistä enemmän sosiaali- ja terveyspalveluja. Vuonna 2011 tehdyssä tutkimuksessa verrattiin Tampereen Härmälän tuettuun asumispalveluyksikköön asutettujen menoja kuluihin, joita samat henkilöt tuottivat asunnottomina. Tutkimuksen mukaan säästöt yhden henkilön tarvitsemien palvelujen osalta voivat olla jopa 9 600 euroa vuodessa.

Lue lisää asunto ensin – ja muita asunnottomuusaiheisia tutkimuksia aineistopankissa.