Itsenäisen asumisen mahdollistaminen

Ihanteena on, että asunnoton pääsee suoraan tavalliseen vuokra-asuntoon ilman edeltäviä väliaikaisia asumisratkaisuja. Lähtökohtana on olettamus, että kaikki pystyvät asumaan, mikäli he saavat oikeanlaista tukea. Asunto ensin -työssä asumiskykyä ei arvioida, vaan itsenäistä asumista harjoitellaan omassa asunnossa.

Vuokrasuhteessa noudatetaan huoneenvuokralakia, joka tarjoaa paremman suojan vuokralaiselle asuntoloissa käytettyyn lakiin verrattuna (laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta). Vuokrasuhteen jatkuvuutta ei sidota hoidollisiin tai palveluihin liittyviin ehtoihin.

Asumisen onnistumista ja toipumisprosessia arvioidaan kumpaakin eri kriteerein. Retkahtaminen tai psyykkisen tilan heikkeneminen ovat hoidollisia ongelmia ja tavoitteena on, että asukas palaa hoitojaksojen jälkeen kotiin. Tukitiimi sitoutuu asukkaan auttamiseen riippumatta siitä, kuinka asuminen ja toipuminen onnistuvat.

Asumisen jatkuvuus pyritään turvaamaan palveluista riippumatta. Vastaavasti palveluiden jatkuvuus turvataan, vaikka asumismuoto tai asunnon sijainti vaihtuvat.