Kuntoutuminen ja voimaantuminen

Asumissosiaalisen työ on läsnäolotyötä, joka perustuu arvostavaan ja yhdenvertaiseen kohtaamiseen vahvistaen kaikkien toimijoiden keskinäistä luottamusta ja yhteisöllistä ilmapiiriä. Tällöin myös kuntoutuminen ja voimaantuminen tapahtuu asukkaan omilla ehdoilla.

Asunto ensin -palveluissa asukkaan kanssa keskustellaan aktiivisesti hänen tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan sekä etsitään dialogisesti uusia näkökulmia kuntoutumiseen. Tämä vaatii tarpeettomista valtarakenteista luopumista niin organisaatio- kuin yksilötasolla. Asukkailta pyydetään myös palautetta säännöllisesti.

Kuntoutumisen ja voimaantumisen tukemisessa työntekijän ammattitaitoa on myös nähdä ja sanoittaa pienetkin onnistumisen hetket. Asukkaan osaaminen ja pystyvyys huomioidaan arjessa ja asukkaalle annetaan johdonmukaisesti kannustavaa palautetta hänen arkisista tekemisistä ja onnistumisista.