Valinnanvapaus ja vaikutusmahdollisuudet

Asukkaan sitoutuminen palveluihin ja motivaatio oman tilanteensa kohentamiseen voivat toteutua vain silloin, kun asukkaalla on oikeus itse valita toimenpiteet. Toipumista tukevat asunto ensin -palvelut rakentuvat asukkaan itsemääräämisoikeutta kunnioittavien sekä valinnanvapautta ja osallisuutta vahvistavien arvojen pohjalle.

Asunto ensin -palveluissa hoidollinen lähestymistapa on haittojen vähentäminen. Riittävä tavoite on päihteiden käytön ja psykiatristen oireiden aiheuttamien haittojen vähentäminen siten, että asuminen saadaan turvatuksi. Keskeistä on, että päihde- ja/tai mielenterveyspalveluista kieltäytyminen ei vaikuta asunnon saamiseen eikä asumisen jatkuvuuteen. Muutto omaan asuntoon voi jo yksin herättää kuntoutusmotivaation, kun voimavaroja ei enää kulu yösijan etsimiseen.