Yhteiskuntaan ja yhteisöihin integroituminen

Koti on perusta elämän järjestämiselle, osallisuuden kokemukselle ja ympäristöön kiinnittymiselle. Asunto ensin -työssä vahvistetaan asukkaan mahdollisuutta kokea asunto kodiksi, esim. vuokrasopimukset ja hallinnolliset ratkaisut tukevat asumisen jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Mahdolliset muutot toteutetaan asukkaan tarpeet huomioiden ja muutostilanteisiin taataan asukkaalle riittävä tuki.

Integroituminen yhteiskuntaan ja yhteisöihin lähtee osallisuudesta omaan elämään. Asunto ensin -työssä tuetaan asukkaan osallisuutta omaa elämää koskevissa asioissa, kiinnittymistä ympäröivään yhteisöön sekä vahvistetaan yhteydenpitoa luonnollisiin verkostoihin, kuten perheenjäseniin. Asunto ensin -asumisyksiköissä tehdään suunnitelmallista ympäristötyötä (naapurustotyö), jossa asukkailla on keskeinen rooli. Yhdessä asukkaiden kanssa edistetään suvaitsevuutta ja ehkäistään leimaantumista lähiyhteisöissä ja valtakunnallisesti.