Tilastotietoa asunnottomuudesta

ARA:n asunnottomuusselvitys

Asunnottomia oli vuonna 2017 yhteensä 7112 henkilöä. Tämä on 331 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2016. Kokonaismäärästä yksineläviä oli 6615 ja perheellisiä 497. Asunnottomuudessa muutos on ollut laskeva vuodesta 2012, ja pitkäaikaisasunnomuus on laskenut viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Kuitenkin on huomioitava, että alle 25-vuotiaiden nuorten asunnottomuus kasvoi 186 henkilöllä, vaikka muiden ryhmien asunnottomuus on laskussa. Nuoria asunnottomia oli selvityksen mukaan lähes 1600, joista joka viides on pitkäaikaisasunnoton. Suurin osa asunnottomista nuorista, 100, asuu Helsingissä ja 37 asuu Turussa.

Asunnottomien määrä Suomessa on saatu puolitettua viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana (kuva 1). Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa asunnottomuus on viime vuosien aikana vähentynyt.

Asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kasvukeskuksiin. Pääkaupunkiseudulla asunnottomuus väheni Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Turussa asunnottomien määrä kasvoi 117 henkilöllä. Asunnottomuus kasvoi myös Kuopiossa, Nurmijärvellä, Oulussa ja Porissa. Pitkäaikaisasunnottomuus on laskenut suurimmassa osassa isoista kaupungeista.

Tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona asuvat ovat edelleen suurin asunnottomien ryhmä. Tämän ryhmän osuus yksinelävistä asunnottomista on 84 %. Ulkona, porraskäytävissä tai vastaavissa majailevien yksinelävien asunnottomien määrä väheni kymmenellä henkilöllä. Pitkäaikaisasunnottomien määrä tässä ryhmässä on 45 %. Asuntoloissa, majoitusliikkeissä ja erilaisissa laitoksissa asuvien määrä väheni 132 henkilöllä. Tästä ryhmästä pitkäaikaisasunnottomien osuus on noin 35 %.

Koko maassa naisten ja maahanmuuttajien asunnottomuus vähenivät. Yksinasuvista asunnottomista naisia on lähes 22 %, joista 28 % on pitkäaikaisasunnottomia, nuoria (alle 25 vuotiaita) 22 %, joista pitkäaikaisasunnottomia 20 %  ja maahanmuuttajia 24 %, joista pitkäaikaisasunnottomia 28 %.

Suomen asunnottomuusluvut perustuvat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) selvitykseen asunnottomuudesta, joka on tehty joka vuosi vuodesta 1987 saakka. 15. marraskuuta kunnille lähetettävällä kyselyllä selvitetään yhden päivän asunnottomuustilanne kuntien antamien tietojen perusteella.

ARA:n vuosittaisten selvitysten avulla voidaan seurata Suomen asunnottomuudessa tapahtuvia muutoksia. Tietoja tulkitessa on kuitenkin huomioitava, että asunnottomien määrä vaihtelee vuoden aikana, ja että osa asunnottomuudesta on piiloasunnottomuutta, joka ei näy tilastoissa.