Tilastotietoa asunnottomuudesta

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) on tilastoinut asunnottomuutta Suomessa vuodesta 1987. ARA:n asunnottomuusselvityksessä (suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi) Manner-Suomen kunnilta kerätään tietoja kunnan asunnottomuustilanteesta poikkileikkaushetkellä 15. marraskuuta. Kolmenkymmenen vuoden aikana asunnottomuus Suomessa on laskenut merkittävästi.

Kuviosta on kuitenkin huomattava, että vuoden 2018 luvut eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska Helsinki tarkensi tilastointitapaansa. Muualla Suomessa asunnottomuus pysyi lähes ennallaan vuoden 2017 lukuihin verrattuna.

Vuonna 2018 Suomessa oli yhteensä 5 482 asunnotonta. Näistä yksineläviä oli 4 882 (89 %) ja asunnottomia perheitä 159 ja pariskuntia 105, joissa oli yhteensä 600 henkilöä. Eri ryhmien määriä alla olevassa kuviossa.

Suurin osa asunnottomista henkilöistä elää tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Alla olevassa kuviossa vuoden 2018 tilanne.

Kolmenkymmenen vuoden aikana tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona elävien ryhmän suhteellinen osuus on kasvanut, ja muut ryhmät ovat vastaavasti pienentyneet.

Asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kasvukeskuksiin. Yli puolet (55 %) kaikista Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla ja yli kolmannes (38,6 %) Helsingissä.