Tilastotietoa asunnottomuudesta

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) on tilastoinut asunnottomuutta Suomessa vuodesta 1987. ARA:n asunnottomuusselvityksessä (suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi) Manner-Suomen kunnilta kerätään tietoja kunnan asunnottomuustilanteesta poikkileikkaushetkellä 15. marraskuuta. Kolmenkymmenen vuoden aikana asunnottomuus Suomessa on laskenut merkittävästi.

On huomattava, että suuri lasku asunnottomuusluvuissa vuonna 2018 johtuu tilastollisista syistä. Tuolloin Helsinki tarkensi tilastointitapaansa.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli yhteensä 4 600 yksinelävää asunnotonta, ja 264 perhettä ja pariskuntaa. Sekä pitkäaikaisasunnottomien että nuorten asunnottomien määrä laski alle 1 000 henkilöön. Eri ryhmien määrien ajallinen muutos alla olevassa kuviossa.

Kaksi kolmasosaa asunnottomista henkilöistä elää tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Kolmenkymmenen vuoden aikana tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona elävien ryhmän suhteellinen osuus on kasvanut, ja muut ryhmät ovat vastaavasti pienentyneet.

Asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kasvukeskuksiin. Yli puolet (52 %) kaikista Suomen asunnottomista oli pääkaupunkiseudulla ja yli kolmannes (36 %) Helsingissä.