Tilastotietoa asunnottomuudesta

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) on tilastoinut asunnottomuutta Suomessa vuodesta 1987. ARA:n asunnottomuusselvityksessä (suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi) Manner-Suomen kunnilta kerätään tietoja kunnan asunnottomuustilanteesta poikkileikkaushetkellä 15. marraskuuta. Kolmenkymmenen vuoden aikana asunnottomuus Suomessa on laskenut merkittävästi.

On huomattava, että suuri lasku asunnottomuusluvuissa vuonna 2018 johtuu tilastollisista syistä. Tuolloin Helsinki tarkensi tilastointitapaansa.

Suomessa oli vuoden 2020 marraskuussa 4 341 yksinelävää asunnotonta. Tämä oli 259 vähemmän kuin vuonna 2019.

Pitkäaikaisasunnottomia oli 1 054. Heidän määränsä lisääntyi 93 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna.

Asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 201.

Asunnottomia naisia on 1 065 ja heidän osuutensa asunnottomista on noin 25 %. Asunnottomien naisten määrä laski 125:llä vuodesta 2019. Asunnottomia miehiä oli 3 276, mikä on 134 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2020 Suomessa oli 854 nuorta, alle 25-vuotiasta asunnotonta. Nuorten osuus asunnottomista oli 20 %. Nuorten asunnottomuudessa ei tapahtunut muutosta edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vuoteen 2015 verrattuna nuorten asunnottomuus on puolittunut.

Asunnottomia maahanmuuttajia oli 963. Määrä laski 133:lla vuodesta 2019. Myös maahanmuuttajien asunnottomien määrä vuoteen 2015 verrattuna on puolittunut. Maahanmuuttajien osuus asunnottomista on 22%.

Asunnottomuus keskittyy suuriin kaupunkeihin

Pääkaupunkiseudulla yksinelävien asunnottomuus vähentyi 217:llä vuodesta 2019. Lahdessa ja Kuopiossa asunnottomuus lisääntyi, mutta muissa suurissa kaupungeissa pieneni.

Pitkäaikaisasunnottomuus vähentyi Helsingissä, Espoossa ja Turussa. Sen sijaan Vantaalla, Tampereella ja Lahdessa pitkäaikaisasunnottomuus lisääntyi edellisvuodesta.

Suhteellisesti eniten asunnottomia on Helsingissä, jossa on 1 000 asukasta kohden 2,8 asunnotonta. Turussa suhdeluku on 2,2 ja Espoossa 1,8 asunnotonta.

Eri ryhmien määrien ajallinen muutos alla olevassa kuviossa.

 

 

Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) yksinelävistä asunnottomista majoittuu tilapäisesti tuttavien tai sukulaisten luona. Määrä väheni 347 henkilöllä edellisvuodesta.

Ulkona, porraskäytävissä, ensisuojissa majoittui 721 henkilöä. Asuntoloissa tai majoitusliikkeissä asui 489 asunnotonta. Näiden kahden asunnottomuusmuodon henkilöiden määrä on kahden viime vuoden aikana noussut yli 1 200 henkilöön, kun se oli vuosina 2014–2018 alle 800. Myös laitosmaisissa yksiköissä asuvien määrä kasvoi 46 henkilöllä 358 henkilöön.