Testataan typografiaa

Näille sivuille kerätään yleisluontoista tietoa suomalaisesta asunnottomuuden tutkimuksesta ja asunnottomien palveluissa tehdystä kehittämistyöstä. Erityispainotuksena, sivuston tematiikan mukaisesti, on asunto ensin -periaatteeseen kytkeytyvä tutkimus ja kehittäminen. Sivua päivitetään Nimi ovessa -hankkeen puitteissa. Suomalaisen asunnottomuustutkimuksen kirjallisuusluettelo pitää sisällään julkaisutiedot noin 360 asunnottomuutta käsittelevästä tutkimuksesta tai artikkelista.

Lue lisää: suomalaisen asunnottomuustutkimuksen kirjallisuusluettelo

Asunnottomuuden hoitaminen edellyttää monialaista toimijoiden yhteistyötä

Asunnottomuuden hoitaminen edellyttää monialaista toimijoiden yhteistyötä, yhteistä teoreettista viitekehystä ja käytännön toiminnan sekä oppimisen kautta syntyvää ymmärrystä. Tätä varten keväällä 2009 perustettiin Soccan koordinoima kansallinen asunnottomuuden kehittäjäverkosto.

Otsikko 3

Verkosto on osa kansallisen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman toteuttamista. Lue lisää: kehittämisverkosto 2009. Asunto ensin -periaatetta ja sen sovelluksia tutkitaan Yhdysvaltojen lisäksi Suomessa, Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.